Saturday, 14 May 2011

244th issue: Portugal

It's been around. And it's been around a lot! Yesterday Paavo Arhinmäki wrote a very good article where he opened the whole "support package" for Portugal.

Arhinmäki writes:
(note! I used google translator, so it's not literally how it says and may contain mistakes, but again you'll get the point)

"The  arrangement called "Portugal rescue package" will help mainly the German, French and British banks. It shifts banks which have made high profits with loans responsibility to ordinary Europeans'shoulders, deepening problems in Portugal and moving the necessary solutions into the future.

The package will not leave much ability to cope for Portugal. Already small salaries and unemployment coverage, combined with tax increase prevent totally the virtuous circle and revive the economy."


(original version):

"Portugalin apupaketiksi kutsuttu järjestely auttaa lähinnä Saksan, Ranskan ja Britannian pankkeja. Se siirtää korkeilla koroilla jättivoittoja tehneiden pankkien vastuut sellaisinaan tavallisten eurooppalaisten harteille, syventää Portugalin ongelmia ja siirtää välttämättömät ratkaisut tulevaisuuteen.

Paketti ei jätä Portugalille juurikaan mahdollisuuksia selvitä. Jo valmiiksi pienten palkkojen ja työttömyysturvan leikkaaminen yhdistettynä veronkorotuksiin estävät totaalisesti mahdollisuuden synnyttää hyvää kierrettä ja elvyttää taloutta."

Yesterday I was in the supermarket and understood how I can help Portugal: there were blueberries from Spain and Portugal. I chose the ones from Portugal. Do the same!

By supporting Portuguese products, we can support Portugal. Please markets, bring Portuguese products more available! And if you are thinkig where to travel: go to Portugal!

Many people in Finland are not against Portugal, they are just against the system that is built to support totally wrong things, and is using our loyalty as citizen. Many rich people haven't got rich with clean cards...

Paavo writes as well:

"Crises provide the opportunity for big change. It is important that these changes are made for support ordinary people. Not for major capital shock doctrine."

* shock doktrine is period on capitalism, from last 34 years of it.

"Kriisit antavat mahdollisuuden isoihin muutoksiin. On tärkeää, että ne muutokset tehdään tavallisten ihmisten hyväksi, eikä suurpääoman shokkidoktriinin."

(the whole article available here. Only in Finnish) 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

HFUT is rising again!